Детальні результати.
Приведіть декілька допустимих значень для величини - ім'я людини:
"Наталя"
"кабінет"
12
"Коля"
-3,5
"канікули"

Чи правильно визначено тип величини?

Площа Земної поверхні - тип ціл

Так
Ні

Визначте постійною чи змінною є величина

швидкість корабля

Постійна
Змінна
Вкажіть можливий тип величини , якщо її значення дорівнює 115
натуральний
дійсний
цілий
літерний
Визначте тип для величини - швидкість автомобіля:
натуральний
цілий
дійсний
літерний
З наведених значень виберіть допустимі значення для величини дійсного типу:
"55"
30
-56
-0,126
"Сонце"
Для величини - кількість сторінок в книзі виберіть допустиме значення:
23,9
293
"сорок"
16,1
"тридцять п'ять"
-14

Чи правильно визначено тип величини?

назва континенту - тип літ

Так
Ні
Визначте тип для величини - кількість навчальних предметів в класі:
натуральний
цілий
дійсний
літерний
З наведених значень виберіть допустимі значення для величини літерного типу:
"55"
30
-56
-0,126
"Сонце"
З наведених значень виберіть допустимі значення для величини цілого типу:
"55"
30
-56
-0,126
"Сонце"
Приведіть декілька допустимих значень для величини - швидкість ракети:
100.0
-0,456
"вісімдесят сім"
-59
89,65
325

Визначте постійною чи змінною є величина

кількість днів в третій декаді місяця

Постійна
Змінна

Чи правильно визначено тип величини?

кількість планет в Сонячній системі - тип дійсн

Так
Ні
Вкажіть тип величини , якщо її значення дорівнює "комп'ютер"
натуральний
цілий
дійсний
літерний
Визначте тип для величини назва кінофільму:
натуральний
цілий
дійсний
літерний

Визначте постійною чи змінною є величина

кількість днів в першій декаді місяця

Постійна
Змінна

Визначте постійною чи змінною є величина

Ваше ім'я

Постійна
Змінна
Вкажіть тип величини , якщо її значення дорівнює 0,15
натуральний
цілий
дійсний
літерний
Приведіть декілька допустимих значень для величини - кількість приладів в електричному колі:
5
-9,4
"вісім"
16,3
15
-0,15
Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (208), користувачі oleg_zbiglei 
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt