Детальні результати.
Що із перерахованого не являється базовою топологією мережі?
Спіраль
Кільце
Шина
Зірка
Який з перерахованих доменів відноситься до комерційних організацій?
Com
Prv
Gov
Edu

Який з перелічених протоколів визначає правила передачі файлів з одного комп'ютера на інший?

TTNP
FTP
IP
HTML

Яку адресу має кожен документ, який зберігається в Інтернеті?

IP - адресу
URL - адресу
HTML - адресу
HTTP - адресу
Що таке мережевий сервер?
Плата в комп'ютері, який підєднаний до мережі
Програма в мережі
Сильний комп'ютер, який забезпечує передачу інформації в мережу
Одна з характеристик мережі
Телеконференція - це
Спосіб організації спілкування в інтернеті з конкретної проблеми
Перегляд і обговорення телепередач
Конференція з використанням телевізора

Що таке WWW?

World Wide Web
Wild West World
We Were Well
World Wild Web
Модем - це
Прилад, який перетворює цифрові сигнали комп'ютера в аналогічний телефонний сигнал і навпаки
Потужний комп'ютер, до якого під'єднуються інші комп'ютери
Програма з допомогою якої здійснюється діалог між кількома комп'ютерами
Персональна ЕОМ, яка використовується для отримання і відправки кореспонденції
Адресація - це
Адреса сервера
Поштова адреса користувача мережі
Кількість символі за секунду, відправленої інформації модемом
Спосіб ідентифікації абонентів мережі

Яка стандартна форма для запису адреси файлів, об'єктів або ресурсів

прийнята в інтернет?

FTP
URL
HTTP
ICQ
Який протокол є базовим в Інтернеті?
TCP/IP
HTML
TCP
HTTP
Що є мінімальним елементом інформаційної структури WWW?
Сторінка
Листок
Книга
Розгортка
Що таке Web-сайт?
Група тематично пов'язаних Web-сторінок
Потужний комп'ютер в мережі
Програма зв'язку комп'ютерів, які мають Web-сторінки.
Мережевий сервер

З допомогою якого запиту в пошуковій системі можна знайти всі документи,
де зустрічаються слова "шкільна" та "освіта" в одному абзаці?

Шкільна - освіта
Шкільна освіта
Шкільна, освіта
Шкільна&&&&&освіта
Провайдер - це
Фірма, яка пропонує мережеві послуги
Спеціаліст з комп'ютерних мереж
Програма підлючення до мережі
Комп'ютер, який пропонує транзитний зв'язок по мережі
Домен - це
Назва програми для здійснення зв'язку між комп'ютерами
Частина адреси, яка визначає адресу комп'ютера користувача в мережі
Назва приладу, який здійснює зв'язок між комп'ютерами
Одиниця виміру інформації
Що таке Google, Rambler?
Назва модемів
Пошукові системи в Інтернеті
Фірми, які випускають ігри
Програми роботи з поштою
Який з способів підключення до Інтернету забезпечує найбільші можливості для доступу до інформаційних ресурсів?
Постійне під'єднання до виділеного телефонного каналу
Віддалений доступ до комутованого телефонного каналу
Постійне під'єднання до оптиковолоконного каналу
Термінальне з'эднання до комутованого телефонного каналу

Гіпертекст - це

Текст, набраний на комп'ютері
Дуже великий текст
Структурований текст, у якому може здійснюватись перехід по виділених мітках
Тексат, в якому використовується шрифт великого розміру.
Як називається комп'ютер, який пропонує свої ресурси іншим комп'ютерам? 
Модем
Сервер
Адаптер
Комутатор
Що являєься одиницею інформації, яку передають між пристроями мережі як одне ціле?
Пакет
Конверт
Барель
Контейнер
Що входить до послуг електронної мережі?
Телеконференції
Електронна пошта
Пошукові системи
Видалені кореспонденції
Перегляд сторінок WEB
Вставка гіпертекстового посилання
Яка з заданих ліній зв'язку рахується "супермагістраллю" систем зв'язку,
оскільки має дуже велику пропускну здатність:
Телефонні лінії
Радіорелейні лінії
Провідникові лінії
Оптиковолоконні лінії
Як називається постачальник послуг Інтернету?
Сервер
Браузер
Супервізор
Провайдер
Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (91), користувачі
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt