Детальні результати.

6. Тіло рухалося рівномірно і прямолінійно зі швидкістю 1 м/с. Укажіть, який шлях пройде це тіло за 0,5 хв:

а) 6 м
б) 30 м
в) 60 м
г) 360 м

3. Укажіть прискорення, з яким рухається тіло, якщо його рух описується рівнянням: x=100+60t+2t2

а) 10 м/с2

б) 6 м/с2

в) 4 м/с2

г) 2 м/с2

а)
б)
в)
г)

1. Автомобіль рухається зі швидкістю 72 км/год. Виразіть цю швидкість у метрах за секунду:

а) 5 м/с
б) 10 м/с
в) 20 м/с
г) 36 м/с

4. Укажіть назву фізичної величини, яка показує час одного повного оберту:

а) частота
б) кутова швидкість
в) прискорення
г) період

Завдання 8 має на меті встановлення послідовності (зростаючої або спадної). Розташуйте у таблиці відповідей цифри 1, 2, 3, 4 так, щоб утворилася послідовність.

8. Розташуйте у послідовності зростання прискорення тіл, графіки швидкостей яких подані на рисунку.

08

Ваша відповідь Вірна відповідь
1 1
3 3
2 2
4 4

Завдання 7 має на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, виберіть твердження, позначене ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю.

7. Установіть відповідність між фізичною величиною та її умовним позначенням:

  1.  Т
  2.  G
  3.  ω
  4.  FT
  5.  а

Варіант Ваша відповідь Вірна відповідь
а) прискорення руху тіла 5) 5)
б) кутова швидкість 3) 3)
в) сила тяжіння 4) 4)
г) період обертання 1) 1)
2) 2)

5. Позначте формулу, що є математичним записом закону всесвітнього тяжіння:

а) f=m*a

б) f=

в) f=-f

г) p=m(g+a)

а)
б)
в)
г)

2. Укажіть назву довжини  траєкторії, що її описує тіло або матеріальна точка за певний інтервал часу:

а) шлях
б) траєкторія
в) переміщення
г) дотична

10. Яку швидкість (у м/с) треба надати тілу, кидаючи його вертикально вгору, щоб воно повернулося через 6 с?

Відповідь: "10"
Вірна відповідь: "30"

11. Визначте за рівнянням руху  рівнодійну силу, під дією якої тіло масою 5 кг рухається прямолінійно. Відповідь подати у ньютонах.

Відповідь: "10"
Вірна відповідь: "30"

У завданнях 9-11 впишіть відповідь.

9. Вага тіла у стані спокою 5,5 Н. Знайдіть вагу (у ньютонах) цього тіла при вертикальному русі вниз, під час якого його швидкість зросте від 0 до 9 м/с протягом 2 с. g = 10 м/с2.

Відповідь: ""
Вірна відповідь: "30,25"

Завдання 12 передбачає наведення вами повного розв'язку з дотриманням усіх вимог.

12. Спортсмен, маса якого 80 кг, стрибає у плавальний басейн із висоти 5 м. За 0,4 с вода зменшує його швидкість до нуля. З якою середньою силою (у кН) діє вода на спортсмена?

Відповідь: ""
Вірна відповідь: "2"
Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (3), користувачі anastasia2008 
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt