Детальні результати.
Які об'єкти можуть відображатися в автоматично створюваному змісті документа?
текст, набраний стилями "Заголовок 1", "Заголовок 2" і т.д.
номери сторінок
текст "Заголовок 1", "Заголовок 2" і т.д.
номери розділів документа
Які з перелічених об'єктів може змінити користувач програми Microsoft Word?
вигляд стандартних панелей інструментів
команди, які може виконувати програма Microsoft Word
комбінації клавіш, які запускають виконання команд
категорію, до якої належить команда
панель інструментів, до якої належить команда
команди, які виконує певна комбінація клавіш
Укажіть правильні твердження.
У редакторі формул не працює клавіша Пробіл
У редакторі формул не працює клавіша Enter
Усю формулу слід вводити як формульний об’єкт, навіть якщо її частину можна ввести як текст
Дужки, створені за допомогою шаблонів Microsoft Equation, можуть автоматично розтягуватись у висоту
Які параметри зберігаються в шаблоні документа?
набір стилів
текст документа
розміри сторінок
розширення імені файлу документа

Яке розширення має файл шаблону документа MS Word?

(Введіть відповідь без крапок і пробілів малими англійськими буквами)

Відповідь: "doc"
Вірна відповідь: "dot"
Які об'єкти можна вставляти в документ MS Word?
зображення з файлів
формули
малюнки із колекції кліпів
панелі інструментів

Як називається засіб для створення в документі фігурних написів?

(Уведіть назву без пробілів. Регістр літер не важливий)

Відповідь: "wordart"
Вірна відповідь: "WordArt"
Вкажіть види списків у програмі Microsoft Word.
маркований
символьний
контекстний
нумерований
багаторівневий
Які є види стилів у програмі Microsoft Word?
стиль знака
стиль абзацу
стиль контура
стиль таблиці
стиль списку
стиль структури

Яка із команд вносить зміни у документ?

 

Змінити масштаб
Сторінка повністю
На весь екран
Параметри сторінок
Режим читання
Які параметри можна визначити при створенні таблиці за допомогою команди "Таблиця-Вставити-Таблицю"?
колір меж клітинок
кількість рядків таблиці
кількість стовпців таблиці
напрямок тексту у клітинках
спосіб вирівнювання тексту у клітинках
спосіб визначення ширини стовпців таблиці
Які є способи розміщення зображень у програмі Microsoft Word?
за контуром
за заливкою
перед текстом
у тексті
навколо рамки
хвилею
Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (3), користувачі
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt