Детальні результати.

Що із наведеного характерно клієнт-серверній мережі?

В ній кожен із комп'ютерів має можливість використовувати певні ресурси інших підключених до мережі комп'ютерів або пристроїв
В ній кожний користувач самостійно визначає, хто і як зможе скористатися ресурсами його комп"ютера
В ній кожний користувач самостійно визначає інформацію, що зберігається на його комп"ютері
В ній комп'ютери поділяються на сервери та клієнти
В ній кожен із комп"ютерів має можливість надавати доступ до своїх ресурсів іншим комп"ютерам мережі
Вона є більш захищеною та зручнішою в керуванні ніж однорангова

Мережа якого типу показана на малюнку? 

odnr

Однорангова мережа
Клієнт-серверна мережа

Вкажіть варіанти, в яких розглядається компютерна мережа.

для передачі інформації комп'ютери з'єднанні дротовим з'єднанням
для передачі інформаці між компютерами використовують знімні носії
для передачі інформації комп'ютери з'єднанні бездротовим з'єднанням

Розташуйте назви з'єднаннь у відповідності з номера на малюнку:

type_soed

Ваша відповідь Вірна відповідь
зірка зірка
шина шина
кільце кільце
сітка сітка
Якого типу мережа, що надає доступ до Інтеренету?
Глобальна комп'ютерна мережа
Міська комп'ютерна мережа
Персональна комп'ютерна мережа
Локальна комп'ютерна мережа

Вкажіть номер комп'ютера-сервера.

server

1
2
3
4
5
6
7

Мережа якого типу показана на малюнку?

kl_serv

Однорангова мережа
Клієнт-серверна мережа
Запишіть назву комп'ютера мережі, який надає в користування іншим комп'ютерам свої ресурси та керує доступом до них.
Відповідь: "Сервер"
Вірна відповідь: "сервер"

Вкажіть приклади немережної комп'ютерної комунікації.

передача інформації з комп"ютера на комп"ютер за допомогою дискети
передача інформації з комп"ютера на комп"ютер за допомогою флешнакопичувача
передача інформації з комп"ютера на комп"ютер по радіоканалу
передача інформації з комп"ютера на комп"ютер по дротовому з"єднанні

peredachaВиберіть правильну схему рівнів передачі даних.

1
2

Що із наведеного відноситься до поняття "комунікація"?

нафтопровод
телефонний зв"язок
компютерний звя"язок
книга

Які із вказаних протоколів є інтернет-протоколами?

TCP/IP
WAP
Ethernet
Bluetooth
Що таке "телекомунікація"?
матеріальне сполучення на значній відстані
інформаційне сполучення об"єктів, що знаходяться поруч
інформаційне сполучення на значній відстані
матеріальне сполучення обєктів, що знаходяться поруч
Якого типу мережа між комп'ютерами в комп'ютерному класі школи?
Локальна комп'ютерна мережа
Міська комп'ютерна мережа
Глобальна комп'ютерна мережа
Персональна комп'ютерна мережа

Вкажіть назву правил, що визначають, як мають взаємодіяти пристрої мережі.

Файлові протоколи
Мережні протоколи
Комунікаційні протоколи
Виборчі протоколи

Що із наведеного характерно одноранговій мережі?

В ній комп'ютери поділяються на сервери та клієнти
В ній кожен із комп'ютерів має можливість надавати доступ до своїх ресурсів іншим комп'ютерам мережі
В ній кожен із комп'ютерів має можливість використовувати певні ресурси інших підключених до мережі комп'ютерів або пристроїв
В ній кожний користувач самостійно визначає інформацію, що зберігається на його комп'ютері
В ній кожний користувач самостійно визначає хто і як зможе скористатися ресурсами його комп'ютера
Вона є більш захищеною та зручнішою в керуванні ніж клієнт-серверна
Запишіть назву комп'ютера, який використовує певні ресурси, що надає сервер.
Відповідь: "Клієнт"
Вірна відповідь: "клієнт"

Вкажіть приклади мережної комп'ютерної комунікації.

передача інформації з комп'ютера на комп'ютер за допомогою флешнакопичувача
передача інформації з комп'ютера на комп'ютер за допомогою дискети
передача інформації з комп'ютера на комп'ютер по радіоканалу
передача інформації з комп'ютера на комп'ютер по дротовому з"єднанні
Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (3), користувачі
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt