Детальні результати.
Які кабелі для передачі сигналів використовують у безпроводових середовищах передавання?
кручена пара
оптоволоконні
коаксиальні
ніякі
Запишіть назву мережного пристрою пересилання сигналів, до якого підключені комп"ютери мережі і який здатен визначити, кому саме адресовано отримані ним дані, а тому надсилає їх не всім пристроям, а лише одержувачу.
Відповідь: "концентратор (габ)"
Вірна відповідь: "комутатор"
Які із вказаних сигналів використовують в безпроводних середовищах передавання?
магнітні сигнали
електросигнали
радіосигнали
Чи мають користувачі однієї робочої групи однакові права доступу до всіх її ресурсів?
Так
Ні

Щоб зареєструватися в операційній системі, зазвичай користувач вводить...

пароль
ім"я (логін)
рік народження
Запишіть загальну назву логічних груп комп"ютерів однорангової мережі.
Відповідь: "Гість"
Вірна відповідь: "робоча група"
mer_int
Варіант Ваша відповідь Вірна відповідь
Безпроводовий мережний інтерфейс позначено номером 2 2
Проводовий мережний інтерфейс позначено номером 1 1
Запишіть число біт за секунду, яке відповідає швидкості передачі сигналів 1 кбіт/с
Відповідь: "1024"
Вірна відповідь: "1024"

Вкажіть правильність наступних тверджень.

В однорангових мережах у компютерів немає чіткої спеціалізації щодо підтримки тої чи іншої мережної служби
В однорангових мережах потужніші комп"ютери відіграють роль серверів, а більш слабкі - клієнтів
В однорангових мережах всі комп"ютери рівноправні
В однорангових мережах кожен користувач самостійно визначає, до яких ресурсів його комп"ютера матимуть доступ інші користувачі
vud_mod
Варіант Ваша відповідь Вірна відповідь
точку безпроводового доступу позначено 2 2
точку проводового доступу позначено 1 1
Чи може бути в одній фізично об"єднаній мережі декілька робочих груп користувачів?
Ні
Так

Вкажіть правильність наступних тверджень.

На клієнтах (робочих станціях) установлюють прекладне програмне забезпечення, необхідне користувачеві для доступу до серверних служб
На клієнтах (робочих станціях) установлюють настільні операційні системи
На клієнтах (робочих станціях) установлюють серверну операційну систему
Вкажіть найшвидше із вказаних середовищ передавання.
кабель "кручена пара"
мідний телефонний кабель
мідний коаксеальний кабель
оптоволоконний кабель
Доступ користувача до мережних ресурсів відбувається відповідно до його...
вікових особливостей
облікового запису
рівня освіти
паспрортних даних

Відмітьте правильні твердження:

Розмір букв паролю має значення
Обов"язково в обліковому запису користувача повинен бути пароль
Є наявність логіну обов"язковою для входу до облікового запису користувача
Розмір букв логіну має значення

Вкажіть одиниці вимірювання швидкості передачі інформації середовищем програмування.

км/с
Кбіт/с
біт/с
м/с
Мбіт/год

Вкажіть правильність наступних тверджень.

У клієнт-серверних мережах усі комп"ютнри рівноправні
У клієнт-серверних мережах одні, потужніші комп"ютери забезпечують надання певених послуг (служб)
У клієнт-серверних мережах одні, потужніші комп"ютери відіграють роль серверів
У клієнт-серверних мережах комп"ютери-робочі станції, є клієнтами, тобто споживачами послуг серверів
Вкажіть правильні твердження.
Точка безпроводового доступу працює ні як комутатор, ні як концентратор
Точка безпроводового доступу працює як концентратор
Точка безпроводового доступу працює як комутатор
Запишіть загальну назву фізичного середовища, у якому можливе передавання інформаційних
сигналів у вигляді електричних, світлових та інших імпульсів.
Відповідь: "Кабель"
Вірна відповідь: "Середовище передавання"

Залежно від того, для якого каналу зв"язку призначено модем, розрізняють модеми:

локальної мережі
телевізійних кабельних ліній
мобільного зв"язку
телефонних ліній
супутникові

Якого типу модем показано на малюнку?

nar_mod

внутрішній
зовнішній
комбінований

Який користувач має права налагодження доступу до ресурсів комп"ютера?

Будь-який користувач, але не гість
Користувач з обмеженим обліковим записом
Будь-який користувач
Гість
Користувач з правами адміністратора
Запишіть кількість елементарних сигналів, які передаються провідником за 1 секунду при швидкості пердачі 1 Мбіт/с
Відповідь: "1024000"
Вірна відповідь: "1048576"

Вкажіть правильність наступних тверджень.

На сервері встановлюють настільну операційну систему
На сервері встановлюють прикладне програмне забезпечення певних серверних служб
На сервері встановлюють серверну операційну систему
Запишіть загальну назву логічного об"єднання комп"ютерів, облікових записів і ресурсів клієнт-серверної мережі.
Відповідь: "мережа"
Вірна відповідь: ""

Запишіть загальну назву логічного об'єднання комп'ютерів, облікових записів
і ресурсів клуєнт - серверної мережі 

Відповідь: ""
Вірна відповідь: "домен"
Вкажіть можливості обмеженого облікового запису.
Змінити малюнок власного запису
Змінити або видалити власний пароль
Установлювати програми й отримувати доступ до всіх файлів
Робити зміни, які впливатимуть на інших користувачів
Змінити тему оформлення та інших параметрів робочого стола. Переглядати власноруч створені файли
Переглядати файли у папці "Спільні документи"
Створювати, змінювати й видаляти облікові записи

Які із названих середовищ передавання використовують у компютерних мережах?

повітря
мідні кабелі "кручена пара"
оптоволоконні кабелі
мідні кабелі коаксеальні
вода

Середовища передавання бувають проводові та  безпроводові.

Якщо користувач не має власного облікового запису на робочій станції (клієнті), то чи може він увійти на цьому комп"ютері у клієнт-серверну мережу, якщо обліковий запис "Гість" не активовано?
Ні, не може
Так, якщо він має свій обліковий запис на сервері
Так, у будь-якому разі
Запишіть загальну назву пристроїв, що застосовуються для підключення комп"ютерів до глобальних мереж.
Відповідь: "модеми"
Вірна відповідь: "модем"
Запишіть назву мережного пристрою пересилання сигналів, до якого підключені комп"ютери мережі і який передає одержані ним дані всім підключеним до нього пристроям.
Відповідь: "дріт"
Вірна відповідь: "концентратор"
Який із наведених пристроїв пересилання сигналів у мережі працює більш ефективно?
комутатор
концентратор
Скільки варіантів сигналів може містити 1 біт?
Відповідь: "8"
Вірна відповідь: "2"
Як називається об"єкт, що містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача під час його входу до стстеми.
Відповідь: "пароль і логін"
Вірна відповідь: "обліковий запис"
Запишіть загальну назву обладнання, призначеного для підключення комп"ютера або іншого пристрою до локальної мережі.
Відповідь: ""
Вірна відповідь: "мережний інтерфейс"
Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (3), користувачі
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt