REMOVE
Детальні результати.

Який користувач має права налагодження доступу до ресурсів комп"ютера?

Будь-який користувач, але не гість
Користувач з обмеженим обліковим записом
Будь-який користувач
Гість
Користувач з правами адміністратора
Які кабелі для передачі сигналів використовують у безпроводових середовищах передавання?
кручена пара
оптоволоконні
коаксиальні
ніякі
Який із наведених пристроїв пересилання сигналів у мережі працює більш ефективно?
комутатор
концентратор

Вкажіть правильність наступних тверджень.

В однорангових мережах у компютерів немає чіткої спеціалізації щодо підтримки тої чи іншої мережної служби
В однорангових мережах потужніші комп"ютери відіграють роль серверів, а більш слабкі - клієнтів
В однорангових мережах всі комп"ютери рівноправні
В однорангових мережах кожен користувач самостійно визначає, до яких ресурсів його комп"ютера матимуть доступ інші користувачі
Запишіть назву мережного пристрою пересилання сигналів, до якого підключені комп"ютери мережі і який здатен визначити, кому саме адресовано отримані ним дані, а тому надсилає їх не всім пристроям, а лише одержувачу.
Відповідь: "габ"
Вірна відповідь: "комутатор"
vud_mod
Варіант Ваша відповідь Вірна відповідь
точку безпроводового доступу позначено 2 2
точку проводового доступу позначено 1 1
Доступ користувача до мережних ресурсів відбувається відповідно до його...
вікових особливостей
облікового запису
рівня освіти
паспрортних даних
Чи може бути в одній фізично об"єднаній мережі декілька робочих груп користувачів?
Ні
Так
Вкажіть правильні твердження.
Точка безпроводового доступу працює ні як комутатор, ні як концентратор
Точка безпроводового доступу працює як концентратор
Точка безпроводового доступу працює як комутатор
Які із вказаних сигналів використовують в безпроводних середовищах передавання?
магнітні сигнали
електросигнали
радіосигнали

Які із названих середовищ передавання використовують у компютерних мережах?

повітря
мідні кабелі "кручена пара"
оптоволоконні кабелі
мідні кабелі коаксеальні
вода
Вкажіть найшвидше із вказаних середовищ передавання.
кабель "кручена пара"
мідний телефонний кабель
мідний коаксеальний кабель
оптоволоконний кабель

Вкажіть правильність наступних тверджень.

У клієнт-серверних мережах усі комп"ютнри рівноправні
У клієнт-серверних мережах одні, потужніші комп"ютери забезпечують надання певених послуг (служб)
У клієнт-серверних мережах одні, потужніші комп"ютери відіграють роль серверів
У клієнт-серверних мережах комп"ютери-робочі станції, є клієнтами, тобто споживачами послуг серверів
Як називається об"єкт, що містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача під час його входу до стстеми.
Відповідь: "пароль"
Вірна відповідь: "обліковий запис"
Запишіть назву мережного пристрою пересилання сигналів, до якого підключені комп"ютери мережі і який передає одержані ним дані всім підключеним до нього пристроям.
Відповідь: "концентратор"
Вірна відповідь: "концентратор"
Чи мають користувачі однієї робочої групи однакові права доступу до всіх її ресурсів?
Так
Ні

Щоб зареєструватися в операційній системі, зазвичай користувач вводить...

пароль
ім"я (логін)
рік народження
Запишіть число біт за секунду, яке відповідає швидкості передачі сигналів 1 кбіт/с
Відповідь: "8"
Вірна відповідь: "1024"

Вкажіть одиниці вимірювання швидкості передачі інформації середовищем програмування.

км/с
Кбіт/с
біт/с
м/с
Мбіт/год

Вкажіть правильність наступних тверджень.

На сервері встановлюють настільну операційну систему
На сервері встановлюють прикладне програмне забезпечення певних серверних служб
На сервері встановлюють серверну операційну систему
Скільки варіантів сигналів може містити 1 біт?
Відповідь: "8"
Вірна відповідь: "2"
Якщо користувач не має власного облікового запису на робочій станції (клієнті), то чи може він увійти на цьому комп"ютері у клієнт-серверну мережу, якщо обліковий запис "Гість" не активовано?
Ні, не може
Так, якщо він має свій обліковий запис на сервері
Так, у будь-якому разі

Вкажіть правильність наступних тверджень.

На клієнтах (робочих станціях) установлюють прекладне програмне забезпечення, необхідне користувачеві для доступу до серверних служб
На клієнтах (робочих станціях) установлюють настільні операційні системи
На клієнтах (робочих станціях) установлюють серверну операційну систему

Відмітьте правильні твердження:

Розмір букв паролю має значення
Обов"язково в обліковому запису користувача повинен бути пароль
Є наявність логіну обов"язковою для входу до облікового запису користувача
Розмір букв логіну має значення

Крім того декілька питань (12) залишилось без відповіді.

Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (43), користувачі anastasia2008  oleg_zbiglei 
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt