Детальні результати.
Архівування даних- ...
це процес підготовки даних до їх зберігання в архіві
це процес стиснення даних із втратою
Вам необхідно переслати Інтернетом товаришу велику групу файлів. Звісно, що для цього доцільно їх запакувати в архів. Але в нього немає засобів розпакування.
Як поступити найраціональніше?
переслати файли по одному
не пересилати файли, бо він все-одно їх не відкриє
створити саморозпаковуваний архів та надіслатми його
Ви перекодували файл фотозображення типу ВМР у файл типу GIF.
Що при цьому відбулося?
утворився новий файл, яки має таке ж зображення
утворився новий файл, який має краще зображення
утворився новий файл, який має такий же розмір
утворився новий файл, який має менший розмір
утворився новий файл , який має гірше зображення
Ви змінили перейменування файлу фотозбереження з ВМР на GIF
Що при цьому відбулося?
розмір файлу не змінився
зміст файлу не змінився, він залишився файлом типу ВМР
зображення, закодоване у файлі, погіршилося
файл змінив свій тип і зменшив розмір
утворився новий файл, який має менший розмір
Вам товариш дав переписати 10 музичних CD- дисків аудіофорату по 20 пісень на кожному. А у вас є лише одинCD-диск . Чи можете ви записати всі ці пісні на цей диск, якщо перекодуєте їх у формат МРЗ, стиснувши кожну пісню у 10 разів?
так
ні
Які із наведених типів файлів стискається найкраще?
графічні
музичні
текстові
відео

Відомо, що один із наведених малюнків було отримано із кодів іншого методом стиснення із втратами. Позначте цей малюнок.

1
2
Яку загальну назву мають програми, що стискаються та об'єднують файли.
об'єднувачі
архіватори
стискувачі
Яку назву має процедура перекодування даних з метою зменшення їх обсягу?
стиснення даних
архівування даних
антивірусні заходи

Чи зменшується якість інформації при стиснені без втрат?

так
ні
5

На скільки байтів буде використано менше, якщо фразу "співає соло соловей" перекодувати на "співає $ $вей",
де $=соло. Відомо, що для одного символу виділяється 1 байт?

Відповідь: "6"
Вірна відповідь: "6"
Вам товариш дав переписати 10 музичних CD- дисків аудіофорату по 20 пісень на кожному. А у вас є лише одинCD-диск . Чи можете ви записати всі ці пісні на цей диск, якщо перекодуєте їх у формат МРЗ, стиснувши кожну пісню у 5 разів?
так
ні

Чи зменшується якість інформації при стиснені з втратами?

так
ні
Ваш сканер зберігає зняті зображення у графічних файлах типу ВМР.
Ви відсканували певну кількість фото і вирішили надіслати їх Інтернетом своєму знайомому.
Виявилося, що кожне фото займає досить багато байтів, і надсилати їх Інтернетом довго.
В який формат їх слід перекодувати, щоб вони мали менший розмір?
TIF
JPG
GIF
MP3
BMP
Що може відбуватися при архівуванні даних програмою архіватором?
файли стискаються без втрати якості їх змісту
група файлів перекодується у декілька пов'язаних архівних файлів
група файлів перекодується у один архівний файл
файли стискаються із втратою якості їх вмісту

Який значок відповідає архівному ZIP-файлу?

1
2
З яким типом архівних файлів працює вбудована вWindows XP
програма-архіватор?
7-Z
RAR
ZIP
ARJ
Для яких із наведених задач доцільно створювати архівні файли?
для розбиття на частини великих файлів, коли вони не поміщаються на носії або не приймаються ресурсом Інтернет
для резервного копіювання даних та програм
для економії часу відкриття файлів (тобто файли з архіву відкриваються швидше ніж з папки)
для економії часу передавання даних мережею
Які типи файлів можна стискати із втратами частини кодів?
текстові
музичні
відео
графічні
Яка фраза має коротший код:
1. співає соло соловей
2. співає $ $вей
друга
перша
На що впливає ступінь стиснення даних?
при більшому ступені стиснення утворюється менший розмір коду
швидкість стиснення із збільшенням ступеня стиснення не змінюється
швидкість стиснення зменшується із збільшенням ступеня стиснення
при більшому ступені стиснення утворюється дільший розмір коду
швидкість стиснення збільшується із збільшенням ступеня смтиснення
Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (3), користувачі
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt