Детальні результати.
Які із файлових систем використовує сучасна операційна система MS Windows?
Mac OS
OS/2
NTFS
FAT32
z/OS
Який тип програмного забезпечення використовує користувач для задоволення своїх потреб ( виконання роботи , пошук інформації в Інтернет, перегляд фільму або прослухування музики)?
прикладне програмне забезпечення
службове програмне забезпечення
системне програмне забезпечення
Якщо для виконання програми в операційній системі користувач обовязково повинен завершити виконання поточної програми, то така система є :
однозадачною
багатозадачною
Який компонент операційної системи надає користувачу засоби взаємодії з системними та прикладними програмами?
файлова система
ядро ОС
інтерфейс користувача
драйвери
бібліотеки системних функцій
Які із вказаних функцій притаманні операційній системі?
створення графічних зображеннь
виконання типових операцій введення та виведення
створення середовища, в якому виконуються та взаємодіють прикладні програми
розподіл апаратних ресурсів між прикладними програмами
Яку назву має елемент файлової системи , який має власне ім'я та може містити файли й каталоги?
файл
каталог
драйвер
Яку назву має програмний комплекс ,що забезпечує керування апаратними засобами комп'ютера, а також надає середовище для виконання прикладних програм?
система управління базами даних
середовище програмування
прикладна програма
операційна сиситема
Що таке розрядність  операційної системи?
це рівень задач , які вона може виконати: чим вищий розряд , тим складніша задача
це кількість розрядів (біт) даних, які вона може опрацьовувати одночасно
Який тип програмного забезпечення використовують для управління комп'ютером (його пристроями та іншими програмами)?
службове програмне забезпечення
прикладне програмне забезпечення
системне програмне забезпечення
Якщо операційна система 16-розрядна, а процесор 32-розрядний, то яку кількість розрядів (біт) опрацьвуватиме вона з таким процесором одночасно?
16
48
32

Який  компонент  операційної системи є її центральною частиною, що керує виконанням програм та їх доступом до ресурсів комп'ютера?

Ядро ОС
файлова система
інтерфейс користувача
драйвери
бібліотеки системних функцій
Який компонент операційної системи містить програми, що виконують типові дії для різних прикладних програм (наприклад, створення файлу, запис даних на диск тощо)?
файлова система
ядро ОС
інтерфейс користувача
драйвери
бібліотеки системних функцій
Яку назву має найменша неподільна одиниця даних на запам'ятовуючому пристрої , яка має власне ім'я та з якою користувач може виконувати опрерації на зразок перейменування, копіювання чи переміщення?
файл
каталог
драйвер

Вкажіть компоненти сучасних операційних систем:

ядро ОС
бібліотеки системних функцій
драйвери пристроїв
інтерфейс користувача
середовище програмування
інсталяційні пакети прикладного ПЗ
Які із вказаних функцій притаманні операційній системі?
створення програмного забезпечення
організація зберігання даних на запам'ятовуючих пристроях
надання інтерфейсу користувача для управління пркладними програмами
створення електронних таблиць
забезпечення взаємодії комп'ютерів у мережі
Який компонент операційної системи є набором правил, що визначає спосіб організації, зберіганна та іменування даних, розташованих на запам'ятовуючих пристроях?
файлова система
ядро ОС
інтерфейс користувача
драйвери
бібліотеки системних функцій
Який вид програмного забезпечення використовують для створення програм ?
графічні редактори
табличні процесори (електронні таблиці)
системи управління базами даних
системи обробки текстів (текстові редактори)
середовища програмування
браузери
Який вид програмного забезпечення використовують для перегляду інформації в Інтернеті ?
графічні редактори
табличні процесори (електронні таблиці)
системи управління базами даних
системи обробки текстів (текстові редактори)
середовища програмування
браузери
Який тип програмного забезпечення використовують для обслуговування пристроїв комп'ютера та файлової системи?
службове програмне забезпечення
системне програмне забезпечення
прикладне програмне забезпечення
Який вид програмного забезпечення використовують для ефективної організації, зберігання і опрацювання великих обсягів даних?
графічні редактори
табличні процесори (електронні таблиці)
системи управління базами даних
системи обробки текстів (текстові редактори)
середовища програмування
браузери
Який вид програмного забезпечення використовують для створення та опрацювання графічної інформації ?
графічні редактори
табличні процесори (електронні таблиці)
системи управління базами даних
системи обробки текстів (текстові редактори)
середовища програмування
браузери

Який  компонент  операційної системи використовується для перетворення стандартних команд операційної системи на специфічні команди конкретної моделі пристрою ?

Ядро ОС
файлова система
інтерфейс користувача
драйвери
бібліотеки системних функцій
Чи використовується в графічній операційній системі OS Windows командний рядок на зразок текстового інтерфейсу?
так
ні
Який вид програмного забезпечення використовують для створення та опрацювання текстової інформації?
графічні редактори
табличні процесори (електронні таблиці)
системи управління базами даних
системи обробки текстів (текстові редактори)
середовища програмування
браузери
Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (3), користувачі
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt