REMOVE
Детальні результати.

Відомо, що два міжнародні стандарти персональних компютерів(персональні компютери інших видів не настільки поширені). Які із вказаних моделей відповідають цим стандартам?

Yamaha фірми Ymaha
Apple(яблуко) фірми Macintosh
IBM PC фірми IBM

Основними завданнями інформатики є ...

створення апаратно-програмного забезпечення
дослідження законів природи
розробка нових інформаційних технологій
дослідження інформаційних процесів
дослідження законів розвитку суспільства
Інформативна компетентність - це ...
системний обсяг знань, умінь та навичок нобуття , перетворення, передавання та використання інформації у різних галузях людської діяльності для якісного виконання професійних функцій
сукупність комп'ютеризованих засобів і методів збирання, опрацювання. зберігання, передавання , захисту і використання інформації

Що із вказаного входить до функціональних складових інформаційної системи?

апаратні пристрої
електронні документи
програмні засоби
документи
Вкажіть правельні твердження:
функціональна частина інформаційної системи складається із апаратної та програмної складових
функціональна частина інформаційної системи складається із апаратної та інформаційної складових
В йкий період проходив 2-й (початок систематичного запровадження нових інформаційних технологій) етап розвитку інформаційних систем?
80 -ті роки ХХ століття
70-ті рокі ХХ століття
60- ті рокиХХ століття
50- ті рокиХХ століття
Що відіграє роль апаратно - програмної частини в сучасній інформаційній систеиі?
принтер
модем
комп'ютер
телефон
телевізор

Що таке "інформаційна система?

сукупність книг і газет ... для опрацювання інформації
комплекс інформаційних , технічних, програм та організаційних засобів, необхідних для автоматизованої опрацювання інформації
комплекс іформаційних , технічних , програм та організаційних засобів, необхідних для ручного опрацювання інформації

Інформатика -це наука про...

закони природи
методи і засоби одерження, зберігання, опрацювання, передавання, використання , захисту інформації
будову світу
закони суспільства
інформацію та інформаційні процеси в проироді та суспільстві
управління інформаційними процесами
Головна функція інформатики полягає ...
вивченні законів природи
вивчення законів розвитку суспільства
у розробці методів і засобів перетворення інформації

3-му етапу (об'єднання іформаційних систем) притаманні риси:

пройдено технічні труднощі в розробці процесів, оперативної памяті, розроблено нові, надзвичайно місткі носії інформації, розроблено швидкісні лінії передавання даних та засоби супутникового звя'зку
реалізується вимога максимального наближення користувача до інформації; в користувача складається враження . що потрібна інформація знаходиться найого комп'ютері,хоча реально вона може знаходитись в різних вузлахлокольної обчислювальної мережі
ізольованість, і як правило, несумістність окремих інформаційних систем
використовується концепція , а якій іформація розглядається. як ще один важливий ресурс такого ж порядку, як фінанси , матеріали, обладнання і персонал
зростає статус іформаційних служб організацій
запроваджуються потужні комп'ютерні мережі, які обєднуються з інформаційно-комунікаційними системами: телефоном, телетайпом, радіо,телебаченням і т.д.
формується новий еталон працівників, які природно ставляться до застосування нових інформаційних технологій

Які процеси із вказаних відбуваються в інформаційній системі?

введення інформації від джерела інформації
опрацювання (перетворення) інформації
виготовлення виробів
розповсюдження товарів
зберігання вхідної і обробленої інформації
Інформаційна культура - це ...
систематизована сукупність знань , умінь , навичок, що зобезпечує оптимальне здійснення іформаційної діяльності , спрямованої на задоволення як професійної , так і непрофесійних проблем
сукупність комп'ютеризованих засобів і методів збирання , опрацювання, зберігання, опрацювання, захисту і використання інформації

Крім того декілька питань (11) залишилось без відповіді.

Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (3), користувачі anastasia2008 
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt