REMOVE
Детальні результати.
В якйй період проходив 3-й етап ( обє'днання інформаційних систем) розвитку інформаційних систем?
60-ті рокиХХ століття
70-ті рокиХХ століття
80-ті роки ХХ століття
50- ті рокиХХ століття
Вкажіть існуючі інформаційні системи із вказаних
ООН (організація об'єднаних націй)
АРМ ( автоматизоване робоче місце)
ІПС (інформаційно- пошукова система)
СБУ ( служба безпеки Укрїни)
АСУ ( автоматизована система управління)
Програмне забезпечення ...
містить дані, потрібні користувачу для виконання своїх професійних обов'язків
Здійснює керування пристроями комп'ютера під час введення, опрацювання, виведення та зберігання інформації
створює умови для роботи користувача на комп'ютері

3-му етапу (об'єднання іформаційних систем) притаманні риси:

пройдено технічні труднощі в розробці процесів, оперативної памяті, розроблено нові, надзвичайно місткі носії інформації, розроблено швидкісні лінії передавання даних та засоби супутникового звя'зку
реалізується вимога максимального наближення користувача до інформації; в користувача складається враження . що потрібна інформація знаходиться найого комп'ютері,хоча реально вона може знаходитись в різних вузлахлокольної обчислювальної мережі
ізольованість, і як правило, несумістність окремих інформаційних систем
використовується концепція , а якій іформація розглядається. як ще один важливий ресурс такого ж порядку, як фінанси , матеріали, обладнання і персонал
зростає статус іформаційних служб організацій
запроваджуються потужні комп'ютерні мережі, які обєднуються з інформаційно-комунікаційними системами: телефоном, телетайпом, радіо,телебаченням і т.д.
формується новий еталон працівників, які природно ставляться до застосування нових інформаційних технологій

Основними завданнями інформатики є ...

створення апаратно-програмного забезпечення
дослідження законів природи
розробка нових інформаційних технологій
дослідження інформаційних процесів
дослідження законів розвитку суспільства
Що відіграє роль апаратно - програмної частини в сучасній інформаційній систеиі?
принтер
модем
комп'ютер
телефон
телевізор

Що таке "інформаційна система?

сукупність книг і газет ... для опрацювання інформації
комплекс інформаційних , технічних, програм та організаційних засобів, необхідних для автоматизованої опрацювання інформації
комплекс іформаційних , технічних , програм та організаційних засобів, необхідних для ручного опрацювання інформації
В йкий період проходив 2-й (початок систематичного запровадження нових інформаційних технологій) етап розвитку інформаційних систем?
80 -ті роки ХХ століття
70-ті рокі ХХ століття
60- ті рокиХХ століття
50- ті рокиХХ століття

Крім того декілька питань (16) залишилось без відповіді.

Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (140), користувачі
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt