Детальні результати.
Яка назва підходить процесу написання тексту під диктовку ?
переказ почутої події
переклад з усної мови на письмову
Дані - це ...
машинний код, який є алгоритмом опрацювання даних
інформація для зберігання , опрацювання і виведення
Як позначається високий рівень сигналу в комп'ютерному коді?
буквою А
цифрою 0
цифрою 1
буквою В
цифрою 2
іншим способом

Чи завжди результат перекладу тотожний оригіналу?

перекладена інформація завжди тотожна оригіналу
найчастіше після перекладу інформація частково спотворена

Які із наведених чисел можуть бути числами двійкової системи?

101
102
997362
300
1100101
Яку розрядність (кількість біт для кодування одного символу) має таблиця символів ASII?
8 - розрядна
2 - розрядна
1 - розрядна
16 - розрядна
Для розміщення закодованої інформації пам'ять комп'ютера розділена на комірки. Із чого складається кожна така комірка?
із 8 кодових позицій для елементарних сигналів, тобто 8 байт
із 8 кодових позицій для елементарних сигналів, тобто 8 біт
із 1 кодової позиції для елементарних сигналів - біт
Як позначається низький рівень сигналу в комп'ютерному коді?
буквою А
цифрою 0
цифрою 1
буквою В
цифрою 2
іншим способом
Об'єм інформації вимірюється ...
кількістю елементарних сигналів у коді повідомлення
кількістю бітів у коді повідомлення
кількістю байтів у коді повідомлення
Чому дорівнює 1 мегабайт ?
1024 байт
1024 гігабайт
1000 гігабайт
1024 терабайт
інше значенна
1000 кілобайт
1000 терабайт
1000 байт
1024 кілобайт
Чи є креслення деталі закодованою інформацією?
так
ні
Що таке "байт"?
будь - які 8 біт пам'яті комп'ютера
8 біт однієї комірки пам'яті комп'ютера

Вкажіть правильні твердження:

для роботи програма в закодованому вигляді поміщається у пам'ять комп'ютера
для роботи дані в закодованому вигляді поміщаються у пам'ять комп'ютера
для роботи програма не поміщається у пам'ять комп'ютера, а працює з іншого місця
для роботи дані не поміщаються у пам'ять комп'ютера, а беруться з іншого місця
Як часто ви займаєтеся процесом кодування інформації?
ніколи
постійно

Що із наведеного є мовою?

засоби і правила формування промови
засоби і правила управління веломашиною
засоби і правила написання тексту
засоби і правила створення креслень
Яку кількість символів можна закодувати в 8- розрядній системі?
8
256
65536
128

Відомо ,шо символи в комп'ютері кодуються за правилами таблиці ASCII. Які із наведених кодів відповідають символам цієї таблиці?

10110
01001111
1100001100111100
0110
11001100
12001101
Яку кількість символів можна закодувати в16 - розрядній системі?
128
16
65536
256
Що таке "машинна мова"?
мова спілкування людини з комп"ютером
мова створена машиною
Яку розрядність (кількість біт для кодування одного символу) маеє таблиця символів UNICODE?
16 - розрядна
2 - розрядна
1 - розрядна
8 - розрядна
Схема засобів і правил кодування інформації називається?
інформацією
кодом
мовою
Чому дорівнює 1 кілобайт ?
інше значення
100 байт
1024 байт
1 байт
1000 байт
Програма - це...
інформація для зберігання, опрацювання і виведення
машинний код, який є алгоритмом опацювання даних
Чи можна сказати , що ваша розповідь на уроці є закодованою інформацією?
так , моя розповідь - це закодована інформація
ні, моя розповідь не є закодованою інформацією
Чому дорівнює 1 гігабайт?
інше значення
100- кілобайт
1024 кілобайт
1000 мегабайт
1024 терабайт
1000 терабайт
1024 мегабайт
1000 байт
1024 байт
Чому дорівнює 1 терабайт?
1000 гігабайт
1000 кілобайт
1024 мегабайт
інше значення
1024 гігабайт
1000 байт
1024 байт
1024 кілобайт
Чи є написаний вами твір з літератури закодованою інформацією?
так
ні

Які види сигналів із наведених використовуються в комп'ютері для кодування робочої інформиції?

електричні
магнітні
акустичні
Як називається людина, що перекладає алгоритм з алгоритмічної мови на машинну?
програміст
алгоритміст
Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (3), користувачі anastasia2008 
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt