Детальні результати.
Як часто ви займаєтеся процесом кодування інформації?
ніколи
постійно

Чи завжди результат перекладу тотожний оригіналу?

перекладена інформація завжди тотожна оригіналу
найчастіше після перекладу інформація частково спотворена
Чому дорівнює 1 терабайт?
1000 гігабайт
1000 кілобайт
1024 мегабайт
інше значення
1024 гігабайт
1000 байт
1024 байт
1024 кілобайт
Чому дорівнює 1 гігабайт?
інше значення
100- кілобайт
1024 кілобайт
1000 мегабайт
1024 терабайт
1000 терабайт
1024 мегабайт
1000 байт
1024 байт

Вкажіть правильні твердження:

для роботи програма в закодованому вигляді поміщається у пам'ять комп'ютера
для роботи дані в закодованому вигляді поміщаються у пам'ять комп'ютера
для роботи програма не поміщається у пам'ять комп'ютера, а працює з іншого місця
для роботи дані не поміщаються у пам'ять комп'ютера, а беруться з іншого місця
Об'єм інформації вимірюється ...
кількістю елементарних сигналів у коді повідомлення
кількістю бітів у коді повідомлення
кількістю байтів у коді повідомлення
Яку розрядність (кількість біт для кодування одного символу) маеє таблиця символів UNICODE?
16 - розрядна
2 - розрядна
1 - розрядна
8 - розрядна
Яку розрядність (кількість біт для кодування одного символу) має таблиця символів ASII?
8 - розрядна
2 - розрядна
1 - розрядна
16 - розрядна
Чому дорівнює 1 кілобайт ?
інше значення
100 байт
1024 байт
1 байт
1000 байт

Які із наведених чисел можуть бути числами двійкової системи?

101
102
997362
300
1100101
Програма - це...
інформація для зберігання, опрацювання і виведення
машинний код, який є алгоритмом опацювання даних
Що таке "байт"?
будь - які 8 біт пам'яті комп'ютера
8 біт однієї комірки пам'яті комп'ютера
Чи є креслення деталі закодованою інформацією?
так
ні
Для розміщення закодованої інформації пам'ять комп'ютера розділена на комірки. Із чого складається кожна така комірка?
із 8 кодових позицій для елементарних сигналів, тобто 8 байт
із 8 кодових позицій для елементарних сигналів, тобто 8 біт
із 1 кодової позиції для елементарних сигналів - біт
Чи є написаний вами твір з літератури закодованою інформацією?
так
ні
Чому дорівнює 1 мегабайт ?
1024 байт
1024 гігабайт
1000 гігабайт
1024 терабайт
інше значенна
1000 кілобайт
1000 терабайт
1000 байт
1024 кілобайт

Що із наведеного є мовою?

засоби і правила формування промови
засоби і правила управління веломашиною
засоби і правила написання тексту
засоби і правила створення креслень
Яку кількість символів можна закодувати в 8- розрядній системі?
8
256
65536
128
Яку кількість символів можна закодувати в16 - розрядній системі?
128
16
65536
256
Яка назва підходить процесу написання тексту під диктовку ?
переказ почутої події
переклад з усної мови на письмову
Як позначається високий рівень сигналу в комп'ютерному коді?
буквою А
цифрою 0
цифрою 1
буквою В
цифрою 2
іншим способом
Що таке "машинна мова"?
мова спілкування людини з комп"ютером
мова створена машиною
Як називається людина, що перекладає алгоритм з алгоритмічної мови на машинну?
програміст
алгоритміст
Дані - це ...
машинний код, який є алгоритмом опрацювання даних
інформація для зберігання , опрацювання і виведення

Які види сигналів із наведених використовуються в комп'ютері для кодування робочої інформиції?

електричні
магнітні
акустичні
Схема засобів і правил кодування інформації називається?
інформацією
кодом
мовою
Як позначається низький рівень сигналу в комп'ютерному коді?
буквою А
цифрою 0
цифрою 1
буквою В
цифрою 2
іншим способом
Чи можна сказати , що ваша розповідь на уроці є закодованою інформацією?
так , моя розповідь - це закодована інформація
ні, моя розповідь не є закодованою інформацією

Відомо ,шо символи в комп'ютері кодуються за правилами таблиці ASCII. Які із наведених кодів відповідають символам цієї таблиці?

10110
01001111
1100001100111100
0110
11001100
12001101
Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (3), користувачі anastasia2008 
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt