REMOVE
Детальні результати.
Які пристрої є внутрішніми?
ті, що знаходяться на материнській платі
ті, що безпосередньо з'єднані з системною магістраллю
пристрої які з'єднані з системною магістраллю через спеціальні пристрої , що мають спеціальні портові з'єднання
ті , що з'єднані з системною магістраллю спеціальними роз'ємами
Яка пам'ять починає працювати відразу після увімкнення комп'ютера, забезпечує запуск і перевірку внутрішніх пристроїв на працездатність , приводить його у робочий стан?
постійна
зовнішня
оперативна
4
Оперативна память служить для ...
розміщення оперативної інфорації, що опрацьвується процесором
довготривалого зберігання інформації
Який пристрій створює імпульси(такти), які узгоджують роботу всіх пристроїв комп'ютера?
пам'ять
тактовий генератор
процесор
Чи тотожні поняття "центральний процесор" та "системний блок"?
це одне і теж
це зовсім різні поняття
Чи можуть окремі пристрої мати власні процесори?
так, можуть
ні, не можуть
Що являє собою постійна пам'ять ?
магнітний диск
мікросхема
надвелика інтегрована мікросхема
оптичний диск ( CD абоDVD)
Яка пам'ять є внутрішньою?
зовнішня
оперативеа
постійна

При вимкнені живлення інформація зникне в ...

оперативній пам'яті
постійній пам'яті
Яку назву має пам'ять для тривалого зберігання великих об'ємів інформації?
постійна
зовнішня
відеопам'ять
оперативна
кеш-пам'ять
При відсутності відеопам'яті ...
виведення відеозображення на монітор не відбувається
комп'ютер використовує частину основної оперативної пам'яті для збереження кодів відеозбереження, які які передаватимуться на монітор
Яку назву мають пристрої для занесення інформації в комп'ютер?
пристрої живлення
пристрої введення
пристрої виведення
процесор
пристої передачі інформації
память
Який пристрій є основним пристроєм керування іншими пристроями інформаційної системи?
процесор мережевої карти
центральний процесор
процесор відеопам'яті
серед названих пристроїв немає тих, що відповідають питанню
Скільки процесорів може мати комп'ютер?
один або декілька
тільки один
Який пристрій є основним пристроєм опрацювання інформації/
основна оперативна пам'ять
процесор відеопам'яті
серед названих пристроїв нема тих, що відповідають питанню
центральний процесор
В якій пам'яті містится інформація, що опрацьовується в конкретний момент роботи програми?
в оперативній
в зовнішній

Апаратне забезпечення інформаційної системи - це ...

дані . що зберігаються в інформаційній системі
програми , які входять до її складу
пристрої, з яких вона складається і які виконують певні дії по опрацюванню інформаційних кодів
Яка пам'ять містить коди початку запуску комп'ютера?
постійна
зовнішня
оперативна
Яка пам'ять використовується для тривалого зберігання великих об'ємів кодів даних та програм?
постійна
оперативна
зовнішня
Пристроєм називається ...
програмний засіб, здатний виконувати певну функцію в автоматизованому інформаційному процесі
апаратний засіб здатний виконувати певну функцію в автоматизованому інформаційному процесі
інформаційний засіб. здатний виконувати певну функцію в автоматизованому інформаційному процесі
Що міститься в основній  оперативній пам'яті під час роботи комп'ютера?
програми орацювання даних
параметри основних пристроїв комп'ютера (завжди)
програма початку запуску комп'ютера
дані для опрацювання
Відеопам'ять - це ...
додаткова спеціалізована пам'ять для зберігання зображення, яке виводиться на монітор
додаткова спеціалізована постійна пам'ять для зберігання зображення, яке виводиться на монітор
пам'ять оптичних дисків
додаткова спеціалізована оперативна пам'ять для зберігання зображення, яке виводиться на монітор
Що являє собою процесор?
це надвелика інтегрована мікросхема
це спеціальний механізм опрацювання інформації
це звичайна інтагрована мікросхема
Яку назву мають пристрої розміщення інформації ?
пристрої передачі інформації
пам'ять
пристої введення
пристої виведення
процесор
пристрої живлення
Яка пам'ять є енергонезалежною?
постійна
оперативна
Яка пам'ять містить дані про параметри основних внутрішніх пристроїв та записаної на заводі програми BIOS?
оперативна
зовнішня
постійна
Що із наведеного є пристроєм інформаційної системи:
системний блок
маніпулятор "миша"
монітор
клавіатура
програмний продукт MS Offsce
дані, записані на носії інформації
Шина є ...
системною магістраллю
самостійною системою провідників , по якій одночасно паралельно передаються інформаційні коди у вигляді електричних сигналів
системою із трьох магістралей
Основним пристроєм працювання інформації в інформаційній системі є ...
зовнішня пам'ять
центральний процесор
постійна пам'ять
оперативна пам'ять
Які пристрої комп'ютера опрацьовують інформацію?
пристрої пам'яті
процесори
Внутрішня пам'ять ...
розділена на комірки
є суцільною без розділу на комірки
Яку назву мають пристрої, що передають інформацію?
пристрої введення
пристрої живлення
пристрої передачі інформації
процесор
пам'ять
пристрої виведення
Яка пам'ять є енергозалежною?
постійна
оперативна
В основу роботи процесора покладено його "вміння" виконувати певний набір дій над даними. Звідкілля він бере ці дані?
він отримує коди даних з іншого місця, не нозваного в даному переміці
із оперативної памяті, де знаходяться коди даних
із оперативної памяті , де знаходяться коди програми
коди даних закладають в сам процесор при його виготовлені

Які із вказаних елементів входять до складу центрального процесора?

Регістри
Оперативна пам'ять
блок живлення
постійна пам'ять
арифметико-логічний пристрій (АЛП)
пристрій керування (ПК)
Системна магістраль - це ...
система провідників , якими передаються сигнали між внутрішніми пристроями комп'ютера
система провідників, якими передаються сигнали між внутрішніми і зовнішніми пристроями комп'ютера
система провідників , що живлять пристрої електроенергією
лінія передачі електроенергії від одного комп'ютера іншому
система провідників , якими передаються сигнали між зовнішніми пристроями комп'ютера
Які шини входять до складу системної магістралі?
шина управління
поштова шина
інформаційна шина
адресна шина
шина даних
транспортна шина
В основу процесора покладено його "вміння" виконувати певний набір дій .Звідкіля він "знає", які дії і в якій послідовності йому слід виконувати?
коди програми закладаються в сам процесор при його виготовлені
із оперативної пам'яті, де розміщені коди даних
із оперативної пам'яті, де розміщені коди програм
він тримує коди дій з іншого місця , не названого в даному переліці
Чи тотожні поняття "зовнішня памя'ть" і " зовнішні пристрої"?
це однакові поняття
це різні поняття
Яку назву мають пристрої опрацювання інформації?
престрої виведення
пристої живлення
пристрої передачі інформації
процесор
память
пристрої введення
Які пристрої комп'ютера керують іншими його пристроями?
пристрої пам'яті
процесори
Що містится в оперативній памяті комп'ютера?
програми, за якими опрацьовуються дані
постійно містяться програми тестування основних пристроїв комп'ютера
дані, що опрацоьвуються комп'ютером
постійно містяться програми запуску комп'ютера

Вкажіть правильні твердження:

системна магістраль складається із однієї шини
системна магістраль складається із двох шин
системна магістраль складається із трьох шин
системна магістраль складається із провідників
Яку назву має додаткова спеціальна надшвидка оперативна пам'ять , яка зберігає копії найбільш використовуваних ділянок основної оперативної пам'яті для подальшого швидкого доступу процесора до них
кеш-память
RAM
основна оперативна пам'ять
Які пристрої є зовнішніми?
ті, що знаходяться на материнській платі
ті, що безпосередньо з'єднані з системною магістраллю
пристпрої, які з'єднані з системною магістраллю через спеціальні пристрої, що мають спеціальні портові з'єднання
ті, що з'єднані з системною магістраллю спеціальними розємами
Яка пам'ять містить коди тестування основних пристроїв комп'ютера?
зовнішня
оперативна
постійна
Оперативна пам'ять є ...
внутрішньою
зоннішньою
З якої причини не використовуються пристрої постійної пам'яті для зберігання великих об'ємів інформації?
постійна пам'ять досить дорога
пристрої простої пам'яті якраз і використовують для зберігання великих об'ємів інформації
Що являє собою внутрішня пам'ять?
магнітна поверхня дисків
електронні елементи у вигляді мікросхем
оптична частина дисків
Яку назву мають пристрої, що надають інформацію з комп'ютера користувачеві?
птристої передачі інформації
присторої живлення
пристрої виведення
пристрої введення
процесор
пам'ять

Крім того декілька питань (4) залишилось без відповіді.

Авторизація


Всього тестiв: 885

Тренувальних: 182
В системі: гості (3), користувачі
 
 
© ЛІКТ 2008-2011
Developed By Likt